You are currently at our Bulgaria website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Известие за защита на данните

Continental Adria Pnevmatike D. O. O. обработва Вашите данни в контекста на Вашето ползване на процеса на уеб сайт continental.bg в съовтетствие с приложимите законови разпоредби.

1. Обща информация

Въведените от Вас лични данни се събират, обработват и използват от Continental Adria Pnevmatike D. O. O. за целите на изпълнението на договора в рамките на използването на уеб сайт continental.bg. Доколкото това е необходимо за изпълнението на договора, данните могат да бъдат предоставени на дружествата, които са свързани с Continental Adria Pnevmatike D. O. O. съгласно раздели 15 и подлежащи на германския Закон за фондовата борса, както е предвидено в Задължителните корпоративни правила  на Continental. 

Ако е разрешено и/или предписано от закона, данните могат да бъдат оценени за целите на отчитането (напр. за статистически цели).

Вашите данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани единствено в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните (напр. Вашето съгласие).
Докато гарантираме предоставянето на уеб сайт continental.bg (напр. техническа поддръжка), ние предаваме данни на нашия доставчик на услуги,

– Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 RIVERWALK/DUBLIN 24/ИРЛАНДИЯ

Посоченият доставчик събира и обработва от наше име (въз основа на договор за обработка на данните за поръчка) вашите лични данни, доколкото това е необходимо за изпълнение на договора.

2. Събиране и обработване на данни

Continental Adria Pnevmatike D. O. O. съхранява само лични данни, свързани с потребителите на своите уеб сайтове continental.bg, ако е предоставено съгласие за това. Единствените данни, които се съхраняват, са датата и часа на посещението, посетените страници, използването на курсора в уеб сайта, използваните функции на страницата и уеб сайтът, от който потребителят е осъществил достъп до уеб сайтовете на Continental. IP адресът се предава анонимно и се използва само за определяне на географско местоположение в рамките на дадено селище. Continental Adria Pnevmatike D. O. O.ТА използва тази информация, за да измерва активността на уеб сайта, да изготвя статистически данни и да подобрява услугите и информацията, предоставени чрез уеб сайтовете.

Лични потребителски данни се използват единствено за обработване на запитвания в контекста на предоставеното съгласие или в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Въз основа на законовите изисквания, Continental прилага глобални, единни и вътрешни правила за защита на данните (Задължителни корпоративни правила), които регулират защитата на Вашите лични данни.

Continental Adria Pnevmatike D. O. O.ТА запазва данните, въведение в уеб сайтове, като напр. име, компания, имейл, адрес и телефон само с цел осъществяване на 

комуникация с Вас. Данните се съхраняват и/или се използват единствено за целите на обработването на Вашето запитване/притеснения/участие в конкурс. Вашите данни се изтриват след приключване на обработването на Вашето запитване/притеснение, при условие че това изтриване не противоречи на каквито и да е законови задължения за водене на записи.

3. Права на субекта на данните

3.1 Моля, имайте предвид, че като субект на данни, съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД на ЕС), имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

Права относно информацията съгласно Член 13 и Член 14 от ОРЗД

Право на достъп съгласно Член 15 от ОРЗД
Право на коригиране съгласно Член 16 от ОРЗД
Право на изтриване съгласно Член 17 от ОРЗД
Право на ограничаване на обработването съгласно Член 18 от ОРЗД
Право на преносимост на данните съгласно Член 20 от ОРЗД

Ако имате въпроси в тази връзка, моля, свържете се с нашия отговорен служител за защита на данните по имейл на адрес: dataprotection@conti.de.

3.2 В съответствие с Член 21 от ОРЗД, имате право да оттеглите Вашето съгласие за събиране, обработване/съхранение и използване на Вашите лични данни по всяко време. Съгласието трябва да бъде оттеглено в писмена форма, адресирано до Continental Adria Pnevmatike D. O. O., Zagrebška 104, 2000 Maribor, Slovenia или чрез изпращане на писмо по имейл adria@conti.de.

3.3 Винаги можете да се свържете с нашите служители за защита на данните в писмен вид (включително по имейл) с въпроси или оплаквания. Имейл: dataprotection@conti.de. Също така можете да се свържете с компетентните органи за защита на данните, ако има такива.

4. Защита на съхраняваните данни

Нашата компания и нашите доставчици на услуги използват технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните данни, които сте ни предоставили, от манипулиране, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица. Мерките за сигурност непрекъснато се подобряват и адаптират в съответствие с най-новите технологии. Предоставените данни, които не са криптирани, могат потенциално да бъдат разглеждани от трети страни. По тази причина бихме искали да изтъкнем, че по отношение на предаването на данни онлайн (напр. чрез имейл), сигурно прехвърляне не може да бъде гарантирано. Следователно изобщо не трябва да се предават чувствителни данни или това трябва да става само чрез сигурна връзка (SSL). Ако имате достъп до страници и файлове и след това сте помолени да въведете лични данни, имайте предвид, че предаването на такива данни онлайн може да не е сигурно и че има риск те да бъдат разглеждани и манипулирани от неоторизирани лица.

5. Бисквитки

Когато посещавате нашия уеб сайт, информацията може да се съхранява на Вашия компютър под формата на „бисквитки.“ Тези „бисквитки“ се използват единствено за функционално обезпечаване на уеб сайтовете. Други „бисквитки“ (напр. свързани с използването на уеб сайтове) се създават само въз основа на Вашето съгласие (вижте Политика за бисквитки). Можете също да изберете да не приемате бисквитки чрез настройките на Вашия браузър. Имайте предвид обаче, че ако не го направите, може да не сте в състояние да използвате напълно някои от функциите на този/тези уеб сайт. 

6.  Oracle Infinity

Този уеб сайт използва Oracle Infinity, инструмент за уеб анализ от Oracle Infinity Inc. (наричан по-нататък „Oracle Infinity“). Oracle Infinity използва „бисквитка“ в нашия сайт, която се създава само въз основа на Вашето съгласие.

Единствените данни, които се съхраняват, са свързани с датата и часа на посещението, посетените страници, използването на курсора в уеб сайта, използваните функции на страницата и уеб сайта, от който сте посетили уеб сайтовете на Continental. Вашият IP адрес се предава анонимно и се използва само за определяне на географско местоположение в рамките на дадено селище. Поради това не е възможно да се определи самоличността на отделен посетител на уеб сайта в който и да е момент.

7.  Google Analytics

Този уеб сайт използва Google Analytics, инструмент за уеб анализ от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, съхранени на компютъра Ви, чиято цел е да помогнат на уеб сайта да анализира как потребителите използват уеб сайта. Генерираната от „бисквитката“ информация относно ползването на тези уеб сайтове, ще бъде предавана и съхранявана на сървър на Google в САЩ.

При активиране на анонимизирането на IP адресите, Google ще съкрати/анонимизира последния октет от IP адреса за държави членки на Европейския съюз, както и за другите страни по Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и съкращава от сървърите на Google в САЩ. Този уеб сайт използва активно IP анонимизиране. От името на доставчика на уеб сайта, Google ще използва тази информация за целите на оценката на ползването на уеб сайта, съставянето на отчети за активността на уеб сайта за доставчика на уеб сайта и предоставянето на други услуги, свързани с активността на уеб сайта и използването на интернет за доставчика на уеб сайта.

Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. „Бисквитките“ на нашия сайт се използват само въз основа на Вашето съгласие. Освен това може за постоянно да предотвратите съхраняването на „бисквитки“, като направите съответните промени в настройките на Вашия браузър. Искаме обаче да подчертаем, че ако го направите, може да не успеете да използвате пълноценно всички функции на този уеб сайт. Освен това може да предотвратите събирането и използването на данни от Google („бисквитки“ и IP адрес“), като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на адрес: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Освен това този уебсайт използва следните функции на Google Анализ за показване на реклами, които също са приложени чрез бисквитки:

  • Демографски отчети и отчети за интереси на Google Анализ
  • Отчет за импресии в дисплейната мрежа на Google
  • ремаркетинг

Тези възможности за отчети ни дават възможност да използваме и оценяваме данните за базираното на интереси рекламиране на Google и данните за посетители трети страни в Google Анализ. Данните включват информация като възраст, пол и интереси. Демографските данни не могат да бъдат приписани на никое конкретно лице.

Ремаркетинг с Google Анализ за онлайн реклами: Нашите реклами се показват в уебсайтове на трети страни (включително Google). Ние и трети страни (включително Google) споделяме бисквитки на първа страна (например бисквитки на Google Анализ) и бисквитки на трети страни (например бисквитки на DoubleClick), за да показваме реклами въз основа на предишни посещения от даден потребител в нашия сайт, за изравняване и оптимизиране.

„Бисквитките“ на нашия уеб сайт се съхраняват само въз основа на Вашето съгласие. Освен това може за постоянно да предотвратите съхраняването на „бисквитки“, като направите съответните промени в настройките на Вашия браузър. Искаме обаче да подчертаем, че ако го направите, може да не успеете да използвате пълноценно всички функции на този уеб сайт. Можете също така да се откажете от Google Анализ за дисплейно рекламиране директно от Google и да персонализирате своите реклами в дисплейната мрежа на Google, като отворите настройките за реклами на адрес https://www.google.com/settings/ads.

8.  Qualtrics

Този уебсайт използва Qualtrics: решение за клиентски опит за събиране на обратна връзка от потребителите на уебсайта чрез анкети с цел подобряване на нашите продукти и услуги. Qualtrics не събира никаква информация от страниците, на които не е инсталирано и не проследява или събира информация извън вашия уеб браузър. Qualtrics събира информация само ако активно попълвате анкетата за обратна връзка. Ако искате да получите копие на личната ви информация, да нанесете поправка или да я изтриете, моля, свържете се с нас. За повече информация вижте Политиката за поверителност на Qualtrics на https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ и политиката за сигурност на Qualtrics на https://www.qualtrics.com/security-statement/.

9. Споделяне в социални мрежи:

Ако използвате функцията за споделяне „Share“ на нашия уеб сайт, не се прехвърлят лични данни към съответната услуга на социалната мрежа. Ако използвате Вашия собствен потребителски профил, за да споделяте съдържание на нашия уеб сайт, ние нямаме отношение към съдържанието и обхвата на събраните от тези мрежи данни. В това отношение се прилагат условията за ползване и политиките за поверителност на съответната социална мрежа.

10.  Използване на iFraming:

Вграждаме видео материали чрез iFraming на нашия уеб сайт. Външно съдържание от уеб сайтове на трети страни може да бъде вградено и показвано в определени области на нашия уеб сайт чрез iFraming.

Видео материали от следния уеб сайт на трета страна са вградени в нашия уеб сайт:

YouTube:

Този уеб сайт, от който са вградени видео материали чрез iFraming, се управлява от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ.

Кликването върху видео материали ще бъде отбелязано с логото на YouTube. Можете да намерите Известието за защита на данните на YouTube [тук].

Ако посетите някой от нашите уеб сайтове с вградени видео материали, Internet Explorer няма автоматично да установи връзка със сървъра в съответната мрежа. Като кликнете върху вграденото Видео, Вие давате съгласие за комуникация с гореописания уеб сайт и поставянето на „бисквитки“ от този уеб сайт. Като кликнете върху вграденото Видео, информацията, която сте посетили на нашия уеб сайт, автоматично ще бъде препратена до гореспоменатия оператор на уеб сайта, а „бисквитките“ ще бъдат поставени от гореописания уеб сайт.

Ако сте се регистрирали в горепосочения уеб сайт, докато посещавате нашия уеб сайт, предадените данни ще бъдат свързани с Вашия потребителски профил. Ако искате да предотвратите дадена мрежа да свързва информацията с Вашия потребителски акаунт по този начин, моля, излезте от съответната мрежа, преди да кликнете върху съответния видео материал.

Дори ако не сте регистриран(а) като член на гореспоменатия уеб сайт или в момента не сте влезли, Вашите данни може да се съхраняват от оператора на гореспоменатия уеб сайт, след като кликнете върху съответния видео материал. Не можем да влияем върху поставянето на „бисквитки“ на трети страни и върху обхвата и съдържанието на данните, събрани от гореспоменатия уеб сайт, или по какъв начин се използват тези данни. За повече информация, моля, прочетете правилата за поверителност на горепосочения уеб сайт.