You are currently at our Bulgaria website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Контакти за общи и технически въпроси и гореща линия за въпроси, свързани със законосъобразността

Нашите експерти в областта с удоволствие ще Ви помогнат

Вашата заявка


Вашата информация за контакт
agree for processing the data

ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ


Корпоративният дух и етика на Continental (като почтеност, честност и законосъобразност) са записани в Етичния кодекс, ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ и указанията за корпоративно управление. Нашата корпоративна култура се основава на тези ценности.

Връзка към горещата линия за въпроси, свързани със законосъобразността и борбата с корупцията