You are currently at our Albania website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locationsDetajet teknike

Faqe shkelëse jodireksionale simetrike për çdo stinë me dizajn të avancuar. Kjo faqe shkelëse është projektuar posaçërisht për përdorim në çdo stinë të automjeteve komerciale në rrugë rajonale dhe autostrada.

1. Kanalet periferike si dhëmbë sharre

- një kanalizim ideal i ujit, baltës dhe borës; rezistencë e lartë kundër rrëshqitjes në sipërfaqe me ujë

- anë të shumta kontakti ofrojnë tërheqje të shkëlqyer në borë dhe akull

- stabilitet i mirë direksional dhe nivel i ulët zhurme

2. Kanalet e ngushta periferike në të dalat e faqes shkelëse

- ndihmojnë në shpërndarjen e presionit në të dalat në mënyrë më të njëtrajtshme

- përmirësojnë ftohjen e të dalave, gjë që rrit në mënyrë të konsiderueshme drejtimin e automjetit dhe rrit rezistencën e faqes shkelëse

- përmirësojnë sigurinë në drejtim si edhe stabilitetin në kthesa

3. Boshllëqet transversale

- boshllëqet transversale të organizuara në mënyrë të saktë  lidhen me njëra-tjetrën, gjë që ofron rezistencë të mjaftueshme kundër rrëshqitjes në borë të shkrirë dhe në llucë gjatë të gjithë periudhës së përdorimit

- boshllëqet transversale në të dalat e faqes shkelëse janë të ndara në mënyrë tangenciale dhe të zhvendosura me qëllim që të minimizohet zhurma

4. Struktura lamelare e faqes shkelëse

- lamelat origjinale 3D përmirësojnë si tërheqjen ashtu edhe performancën në frenim në rrugë me borë dhe akull

- në të njëjtën kohë ato ruajnë stabilitet të shkëlqyer në drejtimin e automjetit gjatë ngarkesave maksimale në rrugë të thata

- shumë lamela krijojnë shumë anë kontakti në mënyrë të ngjashme me faqet shkelëse dimërore

5. Të dalat e përforcuara

- fortësia e përforcuar e të dalave të faqes shkelëse përmirëson rezistencën e faqes shkelëse


Ku të blini goma Matador