You are currently at our Albania website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Kontaktoni për pyetje të përgjithshme dhe teknike, linja telefonike e pajtueshmërisë

Ekspertët tanë të gomave do të jenë të lumtur t'ju mbështesin

Kërkesa juaj


Informacioni juaj i kontaktit
agree for processing the data

Linja telefonike e pajtueshmërisë


Fryma korporative dhe etika e Continental (p.sh. integriteti, ndershmëria dhe pajtueshmëria me ligjin) dokumentohen në Kodin e Etikës, BAZAT dhe Direktivat e Drejtimit të Korporatës. Kultura e korporatës sonë bazohet në këto vlera.

Lidhja me linjën telefonike të pajtueshmërisë dhe kundër korrupsionit