You are currently at our Czech Republic website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Ochrana osobních údajů

Continental Barum s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s vaším používáním webových stránek continental-pneumatiky.cz v souladu s platnými právními předpisy.

1. Obecné

Vámi zadané osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány Continental Barum s.r.o. za účelem plnění smlouvy v rámci vašeho používání webových stránek continental-pneumatiky.cz. Pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, mohou být údaje předány společnostem, které jsou přidružené k Continental Barum s.r.o. podle §15 a násl. německého zákona o akciových společnostech, jak je stanoveno v Závazných firemních pravidlech společnosti Continental.

Je-li to přípustné a/nebo předepsané zákonem, mohou být údaje vyhodnocovány pro účely vykazování (např. statistiky).
Vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (např. váš souhlas).

Při poskytování webových stránek continental-pneumatiky.cz (např. technické podpory), předáváme údaje našemu poskytovateli služeb,

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany

- East End Communications GmbH, Gasstraße 12, 22761 Hamburg, Germany and

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, East End Communications GmbH and mmpro film- und medienproduktion GmbH shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v našem zastoupení, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (na základě dohody o zpracování osobních údajů, nebo pokud je Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, East End Communications GmbH and mmpro film- und medienproduktion GmbH mimo EU, na základě standardních smluvních ustanovení EU).

V souladu se zákonnými ustanoveními jsou všechny vaše osobní údaje považovány za přísně důvěrné.

2. Shromažďování a zpracování údajů

Continental Barum s.r.o. uchovává osobní údaje týkající se uživatelů svých webových stránek služeb continental-pneumatiky.cz pouze tehdy, pokud jí k tomu byl poskytnut souhlas. Jediné uložené údaje se týkají data a času návštěvy, navštívených stránek, použití kurzoru na webu, použitých funkcí stránek a webových stránek, ze kterých uživatel přistupoval na webové stránky společnosti Continental. IP adresa je přenášena anonymně a používá se pouze k přiřazení geografické polohy na úrovni města. Continental Barum s.r.o. tyto informace používá k měření aktivity na webu, k vytváření statistik a ke zlepšení služeb a informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek.

Osobní údaje uživatele se používají výlučně k vyřizování dotazů v rámci uděleného souhlasu nebo v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů. Na základě právních požadavků společnost Continental zavedla globální, jednotná a vnitřní pravidla ochrany osobních údajů (Závazná firemní pravidla) upravující ochranu vašich osobních údajů.

Continental Barum s.r.o. ukládá údaje vložené do webových stránek nebo údaje poskytnuté pro daný proces, například jméno, společnost, e-mail, adresu a telefon pouze pro účely osobní komunikace s vámi. Údaje jsou uchovávány a/nebo používány výhradně za účelem zpracování dotazu / zájmu / účasti v soutěži. Vaše údaje jsou vymazány po dokončení zpracování vašeho dotazu/zájmu, pokud toto vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.

3. Práva subjektu údajů

3.1 Vezměte prosím na vědomí, že jako subjekt údajů v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

Práva na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR
Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR
Právo opravu podle článku 16 EU GDPR
Právo na vymazání podle článku 17 EU GDPR
Právo na omezení podle čl. 18 EU GDPR
Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR

Máte-li k tomuto nějaké dotazy, obraťte se prosím na našeho vedoucího ochrany údajů e-mailem na adrese: ochranadat@continental.cz

3.2 V souladu s článkem 7(3) EU GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním svých osobních údajů. Souhlas musí být odvolán písemně zasláním na adresu Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 76502, Otrokovice, Česká republika nebo zasláním e-mailu na adresu ochranadat@continental.cz.

3.3 Vždy můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů písemně (včetně e-mailem) s otázkami nebo stížnostmi. E-mail: ochranadat@continental.cz. Můžete také kontaktovat příslušné orgány pro ochranu osobních údajů, pokud jsou k dispozici. 

4. Ochrana uložených osobních údajů

Naše společnost a Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, East End Communications GmbH and mmpro film- und medienproduktion GmbH používají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vámi poskytnutých osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována a přizpůsobována v souladu s nejnovějšími technologiemi. Za předpokladu, že údaje jsou nešifrované, mohou být potenciálně prohlíženy třetími stranami. Z tohoto důvodu bychom rádi zdůraznili, že pokud jde o přenos údajů prostřednictvím internetu (např. e-mailem), bezpečný přenos nelze zaručit. Citlivé údaje by tedy neměly být přenášeny vůbec nebo pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). Pokud přistupujete ke stránkám a souborům a budete požádáni o zadání osobních údajů, upozorňujeme, že přenos těchto údajů přes internet nemusí být bezpečný a že existuje nebezpečí, že je mohou prohlížet a manipulovat jimi neoprávněné osoby.

5. Cookies

Když navštívíte naši webovou stránku nebo použijete naše nástroje/služby, mohou být informace uloženy ve vašem počítači formou souborů cookie. Tyto soubory cookie slouží pouze k zajištění fungování webových stránek. Jiné soubory cookie (například týkající se používání webových stránek) se vytvářejí pouze na základě vašeho souhlasu (viz Zásady pro používání souborů cookie). V nastavení prohlížeče si také můžete, že soubory cookie přijímat nebudete. Mějte však prosím na paměti, že v případě, že tak učiníte, nebudete moci plně využívat několik funkcí těchto webových stránek / nástrojů / služeb.

6.  Oracle Infinity

Tato webová stránka používá Oracle Infinity, nástroj webové analýzy od společnosti Oracle Infinity Inc. (dále jen „Oracle Infinity“). Oracle Infinity používá na našem webu soubor cookie, který je vytvořen pouze na základě vašeho souhlasu.
Jediné údaje, které se pak ukládají, se týkají data a času návštěvy, navštívených stránek, použití kurzoru na webu, používaných funkcí stránek a webových stránek, ze kterých jste se dostali na webové stránky společnosti Continental. Vaše IP adresa je přenášena anonymně a používá se pouze k přiřazení geografické polohy na úrovni města. Není tedy nikdy možné určit totožnost návštěvníka jednotlivých webových stránek.

7.  Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači k tomu, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované prostřednictvím souboru cookie o vašem používání těchto webových stránek budou předány a uloženy na serveru Google v USA.

V případě aktivace anonymizace IP adresy společnost Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je odeslána úplná IP adresa a zkrácena servery Google v USA. Tyto webové stránky používají aktivní anonymizaci IP. Jménem poskytovatele webových stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro poskytovatele webových stránek a k poskytnutí dalších služeb spojených s aktivitou webových stránek a využíváním internetu poskytovateli webových stránek.

Společnost Google nebude přiřazovat vaši IP adresu k jakýmkoli jiným údajům uchovávaným společností Google. Soubory cookie jsou na našich stránkách používány pouze na základě vašeho souhlasu. Kromě toho můžete trvale zabránit uložení souborů cookie provedením příslušných změn v nastavení prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a využívala data (soubory cookie a IP adresu) tak, že stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče dostupný na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Soubory cookie na našich webových stránkách jsou uloženy pouze na základě vašeho souhlasu. Kromě toho můžete trvale zabránit uložení souborů cookie provedením příslušných změn v nastavení prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Tyto webové stránky používají následující funkce služby Google Analytics založené na obsahových reklamách:

  • Demografické údaje a přehledy zájmů ve službě Google Analytics
  • Přehledy zobrazení v obsahové síti Google
  • Remarketing

Používáme demografické údaje a přehledy zájmů ve službě Google Analytics. K analýze trendů a pro marketing používáme data z reklam společnosti Google, které jsou založeny na zájmech, popřípadě data o publiku třetích stran (například věk, pohlaví a zájmy) spolu se službou Google Analytics.

Na těchto webových stránkách používáme k online inzerci remarketing se službou Google Analytics. Dodavatelé z řad třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy po celém internetu. My a dodavatelé z řad třetích stran, včetně společnosti Google, používáme soubory cookie zúčastněné strany (například soubor cookie služby Google Analytics) a soubory cookie třetí strany (například soubor cookie služby DoubleClick) společně k informování, optimalizaci a nabízení reklam na základě vašich předchozích návštěv našich webových stránek.

Ze služby Google Analytics pro obsahovou reklamu se můžete odhlásit a přizpůsobit si reklamy v obsahové síti Google pomocí možnosti Ads Setting (Nastavení reklamy) na adrese https://www.google.com/settings/ads.

8.  Sklik

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

9.  AppNexus

Údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookie: informace o stránkách na našem webu, které jste navštívili a informace o reklamních kampaních které jste viděli nebo jste na ně klikli.

Použití shromažďovaných údajů: Nasbírané informace budou použity v pseudonymizované formě, aby vám poskytly co nejrelevantnější predikci reklamy na základě vašich preferencí na našich webových stránkách a v rámci našich reklamních online  kampaní.

Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele cookie a možnost povolit nebo blokovat cookie: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

10.  [m] Insights Pixel

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie: Cookie / device ID; Page URL/App ID;  User Agent String; IP Address; Timestamp; Tag Macros; Advertiser ID.

Použití shromažďovaných údajů: : Nasbírané informace umožňují agentuře / klientovi získat další specifikace chování návštěvníků.

Tato data mohou být použita pro sestavení retargetingových segmentů a pro aktivaci nebo pro konstrukci Look Alike modelů.

Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele cookie: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice

Povolit nebo blokovat soubor cookie: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice

11.  CRITMAN

Služby od společnosti Crimtan využívají informace získané na stránkách společnosti Continental Barum s.r.o. pro analytiku a marketingové cílení. Bližší informace o ochraně údajů ze strany společnosti: https://crimtan.com/, dále na odkazech: https://crimtan.com/consent-choices/https://crimtan.com/privacy/https://crimtan.com/cookie-info/https://crimtan.com/cookie-opt-out/

12. Sdílení na sociálních sítích:

Používáte-li funkci „Sdílet“ na našich webových stránkách, žádné osobní údaje nejsou předány příslušné službě sociálních medií. Používáte-li svůj vlastní profil ke sdílení obsahu našich webových stránek, nemáme žádný vliv na obsah a rozsah údajů shromážděných těmito sítěmi. V tomto ohledu platí podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

13.  iFraming:

Vkládáme videa na naše webové stránky pomocí iFramingu. Externí obsah z webových stránek třetích stran může být vložen a zobrazen ve vymezených oblastech na našich webových stránkách prostřednictvím iFramingu.

14.  LEADY:

Služby od společnosti Imper CZ s.r.o. využívají informace získané na stránkách společnosti Continental Barum s.r.o. pro analytiku a marketingové cílení. Bližší informace o ochraně údajů ze strany společnosti: www.leady.cz, dále na odkazech: https://imper.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Videa z následujících webových stránek třetích stran jsou vložena na našich webových stránkách:

YouTube:

Tyto webové stránky, z nichž jsou videa vložena prostřednictvím iFramingu, provozuje služba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Kliknutím na videa toto bude označeno logem YouTube. Oznámení o ochraně osobních údajů YouTube naleznete [zde].

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek s vloženými videi, prohlížeč nevytvoří automaticky odkaz na server v příslušné síti. Kliknutím na vložené video udělujete svůj souhlas s komunikací s výše uvedeným webem a umístěním souborů cookie tímto webem. Kliknutím na vložené video budou informace, které jste navštívili na našich webových stránkách, automaticky předány výše uvedenému provozovateli webových stránek a výše uvedenou webovou stránkou budou umístěny soubory cookie.

Pokud jste přihlášeni na výše uvedené webové stránky při návštěvě našich webových stránek, přenášená data budou přidružena k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li zabránit tomu, aby síť tímto způsobem spojila informace s vaším uživatelským účtem, odhlaste se z příslušné sítě před kliknutím na příslušné video.

I když nejste zaregistrováni jako člen výše uvedené webové stránky nebo momentálně nejste přihlášeni, mohou být vaše osobní údaje po kliknutí na příslušné video uloženy provozovatelem výše uvedeného webu. Nemáme žádný vliv na umístění souborů cookies třetích stran a na rozsah a obsah údajů shromážděných výše uvedenými webovými stránkami nebo na to, jak jsou tyto údaje používány. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů výše uvedených webových stránek.